วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการ เช่ารถตู้วิธีการเช่ารถตู้ เงื่อนไขการเช่ารถตู้ และ ลักษณะการเช่า รถตู้ให้เช่า

วิธีการ เช่ารถตู้

1. เลือกรถตู้เช่าที่ท่านต้องการจะเช่า
2. ดูรายละเอียดราคาในการเช่ารถตู้
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
เงื่อนไขการ เช่ารถตู้
4. นัดหรือทำสัญญาเช่ารถตู้
5 มัดจำค่าเช่า 50-80%
5. รับรถ หรือ รับบริการเช่ารถตู้

การทำสัญญาเช่ารถตู้
1. กรอกใบสัญญาเช่า แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ / ไลน์ หรือเฟสบุ๊ค
2. กรอกยืนยันการเช่าแจ้งการโอนค่ามัดจำ ตามที่ตกลงกันในสัญญาเช่า
กรณียกเลิกแจ้งล่วงหน้า 24 ชม. จะคืนมัดจำให้ครบ

โอนเงินเข้าบัญชี
รายละเอียดโปรดติดต่อที่นี่ครับ


    * จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งในรถ
ลักษณะการ เช่ารถตู้

การเช่ารถตู้ นั้น จะมี อยู่ 2 ลักษณะ คือ    
แบบที่ 1 การเช่ารถตู้ 1 วัน              
1. การเช่า 1 วัน ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ช.ม. คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.                
2. ผู้ใช้บริการจะออกเดินทาง เวลาใดก็ได้ แต่ ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.มละ 100.00บาท                
3. ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับ เวลาใดก็ได้ แต่ ไม่เกิน 20.00 น. ถ้ากลับถึงหลัง 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ100 บาท
* ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

แบบที่ 2 การเช่ารถตู้หลายวัน                
1. วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน              
 2. การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 8 ช.ม. ก่อนออกเดินทางต่อไป                
3. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป                
4. วันกลับ กรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 150 บาท
 * ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

 ราคาเช่ารถตู้

ราคาค่าเช่ารถตู้ มี 2 แบบ
แบบที่ 1 ไม่รวมน้ำมัน(คิดราคา/วัน) เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด       
1. ในวันที่เริ่มเดินทาง หลังจากพนักงานขับรถรับผู้ใช้บริการแล้วจะจอดปั้มเพื่อเติมน้ำมันรถให้ดูว่าเต็มถัง
 2. บางกรณี หากบริเวณนั้นไม่มีปั้มหรือหากท่านต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ ( ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้ )    
3. การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ เติมน้ำมันรถคืนเต็มถัง เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง    
4. ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

แบบที่ 2 รวมน้ำมัน(คิดราคา/เที่ยว) เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการให้ไปส่งหรือไปรับกลับ    
  

1. มีจุดหมายปลายทาง กำหนดเวลา และเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน  
 2. พนักงานขับรถจะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด    
3. หากเป็นระยะทางไกลมาก จะมีพนักงานขับสำรองไปด้วยโดยเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )    
4. หากถึงจุดหมายปลายทางเกินกำหนดเวลาที่ตกลง ถ้าสาเหตุแห่งความล่าช้านั้นเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200.- บาท    
5. ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ นอกเหนือจากที่ตกลง ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 
ข้อห้ามที่พึงปฏิบัติ ในการใช้บริการ รถตู้เช่า อย่างเคร่งครัด
ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถตู้เช่าโดยเด็ดขาด
1. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและ บุคคลอื่นภายในรถ
2. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
3. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมติดต่อพวกเราคลิกที่นี่ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น